SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

 


 

Controlul calității

Determinările pe materiile prime utilizate, care sunt aprovizionate de la furnizori tradiționali, pe betonul proaspăt și întărit, sunt efectuate de către laboratorul IMCON, conform HG 877/99 si 5/N-78-1/147.

Controlul pe fluxul de fabricație se face prin inspecție, urmărindu-se respectarea prevederilor din “Fișa de confecționare”.

Societatea noastră a implementat și certificat Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională.

SC PRECON SRL este înregistrată în Registrul Unic al Produselor pentru Construcții Certificate C.E. (www.ctcp.ro), Registrul Unic, Anexa nr2, poziția nr 2.43