Societatea noastră participă activ în proiecte de dezvoltare durabilă pe plan național

SC PRECON SRL participă la modernizarea alimentării cu apă a Bucureștiului și a altor localități din țară furnizând CĂMINE DIBIMETRU MODULATE SPAȚIALE din 4:9 piese, prefabricate apă canal, gaz, termoficare DN 50, DN 100, DN 200, DN 1000, filtre de apă tip M-epurare, cunete și cămine de vizitare Ø 800, Ø 1000 Ø 1250 Ø 1500 Ø 2000, împreună cu toată gama de prefabricate necesară rețelelor apă canal.
SC PRECON SRL participă la modernizarea satelor românești prin programe europene, furnizând podețele de trecere , timpane de podețe Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600 Ø 1000, rigole și plăcuțe carosabile, elemente de șant, etc.
SC PRECON SRL furnizează pentru lucrările de distribuție a energiei electrice, cămine de tragere instalații și branșamente electrice, rigole carosabile și necarosabile cu plăci de acoperire pentru LES (linii electrice subterane), borne indicatoare trasee cabluri electrice 20 kV, 30 kv, 110 kV, fundații prefabricate stâpli PASS-U=400kv tip Transelectrica.

 


 

SC PRECON SRL a certificat și implementat un sistem integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și a obținut certificările AEROQ –Organism pentru Certificarea Sistemelor de Management –membru Asociat la Organizația Europenă pentru Calitate EOQ.

 

Certificări AEROQ acordate PRECON SRL pentru sistemul de management integrat:

 • Sistem de Managent al Calității SR EN ISO 9001:2008
 • Sistem de Managent de Mediu SR EN ISO 14001:2004
 • Sistem de Managent al Sănătății și Securității Ocupaționale SR OHSAS 18001:2008
 • Sistem de Managent al Responsabilității Sociale SA 8000:2008

 


 

Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității operaționale

Noi, SC PRECON SRL, dorim să îmbunătățim continuu performanțele și să asigurăm pentru clienții noștri produse, care să depășească așteptările lor, în condiții de eficiență economică și de profit, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, sănătatea și securitatea tuturor părților interesate în afacerea noastră.

 

În acest scop ne angajăm să:

 • Implementăm, să certificăm și să îmbunătățim continuu sistemul de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională, în conformitate cu cerințele documentelor de referință aplicabile SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004;
 • Prevenim permanent, poluarea mediului și să promovăm acest lucru în relațiile cu furnizorii și cu clientii noștri.
 • Gestionăm eficient, resursele naturale, prin economisirea permanentă a acestora.
 • Îmbunătățim continuu condițiile de muncă, prin minimizarea sau eliminarea riscurilor pentru proprii angajați și colaboratori.
 • Măsurăm, monitorizăm, evaluăm și îmbunătățim continuu performanțele de mediu și de sănătate și securitate ocupațională.
 • Monitorizăm continuu starea de sănătate a angajaților.
 • Respectăm toate cerințele legale și alte cerințe referitoare la calitatea produselor, mediului, sănătății și securității ocupaționale.
 • Îmbunătățim continuu calitatea produselor realizate și lărgim gama acestora, pentru creșterea satisfacției clienților.

 

Pentru transpunerea în practică a acestor angajamente am stabilit obiective în domeniul calității, mediului, sănătății ăi securității ocupaționale, pe care le monitorizăm, evaluăm și îmbunătățim continuu.  

De asemenea, pe această cale, ne angajăm să asigurăm toate resursele necesare pentru realizarea politicii și obiectivelor.

Această politică este adusă la cunoștință tuturor părților interesate și este analizată (dacă este cazul modificată) anual, pentru a fi permanent adecvată afacerii noastre, cât și evoluției societății în care cu toții trăim.

Fiecare angajat al organizației noastre are datoria să acționeze la nivelul său, în spiritul acestei politici.